Instrukcja

1. Geoportal znajduje się na stronie www.mapy.lubsko.pl

1_gis

Wyjaśnienie ikon:

1_przybliz  Przybliża widok 1_oddal  Oddala widok
1_oddalMax  Oddala maksymalnie do widoku gminy 1_lokalizuj  Pobiera z przeglądarki naszą lokalizację i umiejscawia na mapie
1_odleglosc  Pomiar odległości 1_obszar  Pomiar powierzchni

Poniżej mapy skala oraz współrzędne.

2. Po lewej stronie znajduje się rozwijany panel SZUKAJ, MAPY, TŁO.

2.1. SZUKAJ

a.  adresy

2_szukaj

b. działki

2_b_dzialki

 

Kliknięcie lmp na obiekt powoduje otwarcie karty informacyjnej.

c. współrzędne układu 2000 (EPSG)

2_c-wspolrzedne

2.2 MAPY

Panel rozwijany MAPY zawiera osiem zdefiniowanych map tematycznych:

  • Działki, budynki, adresy
  • Plany zagospodarowania przestrzennego
  • Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
  • Zabytki
  • Pomniki przyrody
  • Użytkowanie gruntów
  • Klasyfikacja gleboznawcza
  • Funkcje budynków

2_mapy

Po prawej stronie mapy znajduje się rozwijany panel LEGENDA, na której mamy objaśnione zaznaczone na mapie kolory i obiekty. W legendzie możemy włączać i wyłączać za pomocą checkbox’ów interesujące nas warstwy np. działki, budynki, użytkowanie terenu.

2_legenda

Po wybraniu mapy Plany zagospodarowania przestrzennego w lewym panelu pojawia się dodatkowa opcja rejestr MPZP (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).  W lewej części strony mamy spis MPZP w Gminie, za pomocą którego możemy odnaleźć Uchwały i załączniki graficzne dotyczące planów. Do uchwał i materiałów graficznych można przejść również z poziomu mapy klikając lpm na obszar planu zagospodarowania.

2mpzp

2.3 TŁO

Domyślnie każda mapa ma tło: mapa poglądowa. Istnieje także możliwość zmiany tła mapy na: Ortofotomapa, Skany map topograficznych, Google Ulice, Google Zdjęcia, Google Ulice i Zdjęcia albo wyłączenie tła.

Na zdjęciu mapa Funkcje Budynków z tłem Ortofotomapa:

2_tla

Powrót